Fjólulundur 11, Akranes

Verð: 38.500.000


Tegund:
Raðhús
Stærð:
156.20 m2
Inngangur:
Margir inngangar
Herbergi:
4
Byggingarár:
0
Svefnherbergi:
2
Fasteignamat:
7.190.000
Baðherbergi:
2
Brunabótamat:
0
Stofur:
2
Bílskúr:

Endaraðhús, Fjólulundur 9 115,2 fm auk 41,5 fm bílskúrs samtals 156,7 fm.

Trésmiðjan Akur ehf byggir þriggja íbúða raðhús við Fjólulund 9-13 á Akranesi. Hver íbúð er með tveimur svefnherbergjum og er auðvelt að gera þriðja svefnherbergið í stað sjónvarpshols, ef kaupandi kýs svo. Tvö baðherbergi eru í hverri íbúð þar af eitt inn af hjónaherbergi. Bílageymsla er stór og þar er einnig gert ráð fyrir þvottaaðstöðu. 

Húsinu verður skilað fullbúnu að utanverðu og óeinangruðu að innan samkvæmt byggingalýsingu. Eldvarnarveggur milli íbúða verður uppsettur einangraður og klæddur, skv. byggingarlýsingu. Þak hússins er byggt upp með hefðbundnum sperrum og límtrésbitum. Húsið verður klætt báruálklæðningu og hluti með timbri. Gluggar og útihurðir verða álklæddir trétgluggar og hurðir. Bílskúrshurðir eru einangraðar stálhurðir uppsettar á brautum. Allar fráveitulagnir verða lagðar, svo og neysluvatnslagnir "rör í rör" innsteyptum í gólfplötu ásamt gólfhitalögnum. Lóð verður grófjöfnuð með mold og malarfyllingu í bílastæðum 

Fokheldisúttekt fæst á íbúð þegar veggur milli íbúða og bílgeymslu hefur verið einangraður og klæddur. 

Skilalýsing fæst sent í tölvupósti eða á skrifstofu FastVest Kirkjubraut 40

Fjólulundur 11.

Landnúmer: 214620
Staðgreinir: 00165511
Stærð lóðar: 450,0 m2
Stærð íbúðar: 114,7 m2
Stærð bílgeymslu: 41,5 m2
Alls stærð íb+bílg.: 156,2 m2

Eignin skiptist í skv. teikningu:  Forstofa, gangur,  sjónvarpshol, sem hægt er að breyta í svefnherbergi. Svefnherbergi innaf holi. Eldhús, borðstofa og stofa í einu rými. Á svefnherbergisgangi er baðherbergi og eitt svefnherbergi.  Úr forstofu er inngangur í bílaskúr. Í  bílageymslu er gert ráð fyrir þvottaaðstöðu. 

Opinber gjöld:
Seljandi greiðir byggingaleyfis- og gatnagerðagjöld, auk tengigjald fráveitu.
Kaupandi greiðir inntaksgjöld á köldu og heitu vatni, auk inntaks á rafmagni. Skipulagsgjald greiðir kaupandi en það
reiknast 0,3% af brunabótamati við fullbúið hús/íbúð.
Frágangur lóðar:
Grafið er niður á fastan jarðveg fyrir húsi og bílastæðum og hluta veranda. Malarfylling verður sett í bílastæði og undir
verandir. Einnig er malarfylling ca 1,0 – 1,5 meter frá sökklum allan hringinn. Athuga skal að hér er um nokkuð grófa
malarfyllingu, sem undirlag undir aðra fínni malarfyllingu eða annað sem kaupandi kýs að setja yfir.
Lóð er grófjöfnuð og moldarfylling verður sett í rétta hæð samkvæmt lóðarblaði.
Sökklar og gólfplata:
Sökklar afhendast eins og þeir koma úr mótum, án meðhöndlunar að utan. Þeir eru einangraðir að innanverðu með 75
mm plasteinangrun og 75 mm plasteinangrun undir gólfplötu. Gólfplata er slitin í sundur undir eldvarnarvegg milli
íbúða og er einnig slitin frá sökkulveggjum með 25 mm plasteinangrun. Gólfplata afhendist grófpússuð tilbúin fyrir
grunnun og flotmúr.
Fráveitulagnir:
Allar fráveitulagnir í jörðu umhverfis húsið og undir botnplötu eru tengdar veitukerfi OR á Akranesi. Gert er ráð fyrir að
hægt sé að tengja affall frá heitum potti inn á regnvatnslögn.
Snjóbræðslulagnir:
Úr hverri íbúð eru sett fjögur ídráttarrör, fyrir tvær slaufur af snjóbræðslulögn, sem liggja frá tengigrind og út úr húsi
við bílgeymsluhurðir.
Raf- og lágspennulagnir:
Öll ídráttarrör fyrir heimtaug rafmagns, síma og ljósleiðara eru lögð að þeim stað sem rafmagnstafla verður staðsett.
Einnig verða sett ídráttarrör fyrir hugsanlega garðlýsingu framan við húsið (götumegin) og garðmegin.
Neysluvatnslagnir:
Allar neysluvatnslagnir eru undir gólfplötu, frá staðsetningu tengigrindar að hverju tæki og tengikrönum, skv.
teikningum lagnahönnuðar, svo kallað “rör í rör” kerfi. Engin búnaður, s.s. dreifikista, lokar o.s.frv., fylgir með lögnum.
Ídráttarrör verður lagt að væntanlegum heitum potti.
Gólfhitalagnir:
Allar gólfhitalagnir eru lagðar í steypta gólfplötuna, ásamt lögn að væntanlegum handklæðaofni í baðherbergi. Engin
búnaður, s.s. dreifikista, lokar o.s.frv., fylgir með lögnum.
Útveggir:
Útveggir eru úr styrkleikaflokkaðri furu T1 45x145mm. Vindstífing og vindþétting er gerð með krossviðsplötum. Utan á
krossviðinn er settur vindpappi undir lóðréttar timburlektur sem lárétt báruálklæðning er klædd á. Litur álklæðningar
er RAL 1013 sem er ljósdrapp litur. Lítill hluti útveggja verður einnig klæddur með bandsagaðri timburklæðningu sem
klædd er lóðrétt lituð með Kjörvara - 14 litur fura.
Að innan eru útveggir óeinangraðir.
Þak og loft:
Þak hússins er borið uppi með hefðbundnum sperrum og límtrésbitum og er þakhalli er 16°. Þak verður klætt með
báruðum stálplötum, litur dökk grár RAL 7011 . Undir þakstáli er þakpappi og borðaklæðning. Þakkantar eru klæddir
að framanverðu með bandsagaðri furu 19x120 mm og undir með alheflaðri furu 21x95 mm. Klæðning framan á
þakkant og undir er lituð dökk grá RAL 7011. Þakrennur eru settar utan á þakkant. Þakrennur og niðurföll eru úr stáli,
litur dökk grár RAL 7011. Loftunarrör Ø40 mm með neti er komið fyrir í vindloku þakkants í samræmi við
byggingarreglugerð.
Að innan eru loft óeinangruð.
Gluggar og útihurðir:
Gluggar og útihurðir eru álklæddir trégluggar og -hurðir. Á opnanlegum fögum eru bremsulamir og stangarlæsing. Gler
í gluggum og útihurðum er slétt, glært a.m.k. K-gler.
Litur glugga og útihurða er hvítur að innan RAL 9010, en dökk grár að utan RAL 7011. Áfellur og vatnsbretti við glugga
og útihurðir eru úr áli í sama lit og klæðning útveggja.
Bílgeymsluhurðir:
Bílgeymsluhurðir eru einangraðar fellihurðir úr stáli, settar á stálbrautir. Í þeim eru fjórir gluggar og litur hurðar er
dökk grár RAL 7011.
Eldvarnarveggur milli íbúða:
Á milli íbúða er settur upp eldvarnarveggur, brunamótstaða skv. reglugerð B-REI90 og hljóðdeyfing 55 dB. Um er að
ræða tvöfalda timburgrind með 30 mm loftrúmi á milli timburgrinda. Timburgrindur eru 45x95 mm og eru báðar
grindur fylltar með þéttull >30 kg/m3 sem fest er með 2 mm vír c/c 300 mm. Hvor timburgrind er klædd íbúðarmegin
með 2x13 mm gipsplötum.
Byggingarstjóri og tryggingar:Á byggingartíma er Trésmiðjan Akur ehf. með brunatryggingu á eigninni og starfsábyrgðatryggingu byggingarstjóra. Við
afhendingu skv. byggingarlýsingu yfirtaka kaupendur þær tryggingar.
Það sem upp er talið hér fylgir með hverri íbúð. Annað, sem ótalið er, þó sýnt sé á teikningum s.s. verönd, sorpgeymslur
o.fl. fylgir ekki. Kaupendur athugið að fokheldisúttekt fæst á íbúð þegar veggur milli íbúða og bílgeymslu hefur verið
einangraður og klæddur.

Afhending maí 2020
Trésmiðjan AKUR ehf
Kirkjubraut 40 - 300 Akranes – Sími 431-4144 – fastvest@fastvest.is - fastvest.is